[Recap] Workshop Hướng Dẫn Makeup Và Setup Ánh Sáng Chụp Beauty

Ngày đăng: 17/07/2023

Hình Ảnh Workshop Hướng Dẫn Makeup Và Setup Ánh Sáng Chụp Beauty

*Diễn giả: Huệ Huệ - Chuyên gia trang điểm từ Hiwon Makeup & Academy

*Đồng hành và hỗ trợ: Sony - Alpha Vietnam Nanlite Vietnam