Chuyên mục: Tạo ngày: 2017-12-27 Lượt xem: 876  NG DỤNG FLYCAM TRONG

CÔNG TÁC CỨU HỘ

1. Flycam được xem là 1 nhân vật rất hữu ích trong công tác cứu hộ.

2. Điều tra cảnh thiên tai, tìm kiếm và cứu hộ người bị ảnh hưởng.

3. Kịp thời cung cấp vật dụng và công cụ phòng chống thiên tai.

4. Điều tra tai nạn và đánh giá thiên tai.Tags:

michio group michio game michio pay michio store