Chuyên mục: Tạo ngày: 2017-12-27 Lượt xem: 464  NG DỤNG FLYCAM TRONG

NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Flycam được đưa vào ứng dụng của một số ngành công nghiệp như Thu thập thông tin đất đai, khảo sát chất lượng không khí, giám sát chất lượng nước, xử lý sự cố ô nhiễm, thu thập chứng cứ vi phạm về bảo vệ môi trườngTags:

michio group michio game michio pay michio store