Chuyên mục: Tạo ngày: 2017-12-27 Lượt xem: 625  NG DỤNG FLYCAM TRONG

CÔNG TÁC AN NINH

1. Trở thành đồng chí đặc biệt trong quân sự quốc phòng, bảo vệ an ninh.

2. Hướng dẫn giao thông, kiểm tra không khí, kiểm tra hàng hải.

3. Theo dõi nhân vật tình nghi, phòng chống cháy rừng khảo sát trên không.

4. Hỗ trợ trong việc bắt giữ nghi phạm, giám sát tại chỗ, tìm kiếm bằng chứng tội phạm.

5. Xử lý chất nổ thông minh, phòng chống cháy rừng, góp phần vào việc phòng cháy chữa cháy cho thành phốTags:

michio group michio game michio pay michio store