Sự Kiện Nanlite Master Tour - Portrait Asia New Wave

Sự Kiện Nanlite Master Tour - Portrait Asia New Wave. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ cập nhật nhiều xu hướng mới trong nhiếp ảnh chân dung 2024. Đây là sự kiện này hoàn toàn miễn phí!...