WORKSHOP GIẢI PHÁP THIẾT BỊ STUDIO & LIVESTREAM

Ngày đăng: 19/06/2023

🍀Bạn đang quan tâm đến giải pháp thiết bị 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 & 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌 đến từ các thương hiệu nổi tiếng 𝐍𝐚𝐧𝐥𝐢𝐭𝐞, 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐣𝐨𝐲, 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐦𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐨𝐲𝐚

🍀Chủ đề chia sẽ hấp dẫn : CÁCH SET UP LIGHTING trong Interview / Vlog / Sản phẩm căn bản/ Livestream

🍀Gặp gỡ 4 chàng trai youtuber/filmmaker : SƠN BỰ - HIẾU BK – QUANG BIẾT BAY – KIRO ĐINH