Workshop Hướng dẫn Makeup và Setup ánh sáng chụp Beauty

Ngày đăng: 07/07/2023

Workshop Hướng dẫn Makeup và Setup ánh sáng chụp Beauty - In Studio Shooting

 

Chủ đề : Hướng dẫn Makeup và Setup ánh sáng chụp Beauty
Thời gian : 09:00 - 12:00 Ngày 15/07/2023
Địa điểm : LYNK STUDIO - 33 đường số 2, An Phú, Quận 2, TP.HCM


>>>Buổi Workshop miễn phí do Sony Vietnam Tổ chức
>>>Link đăng ký: Đang cập nhật...