Workshop Indoor Shooting Sexy Cosplay Concept

Ngày đăng: 02/08/2023

Workshop Indoor Shooting Sexy Cosplay Concept

 

Thời gian: 09:00 - 12:00 Ngày 5 tháng 8, 2023
Địa điểm: SAINT6 Studio - 6 Bế Văn Cấm, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM
Hỗ trợ thiết bị: Nanlite
Link đăng ký: https://forms.gle/wcLDeWo2c5PRdxRf6