Workshop Shooting Commercial Photography - UEF

Ngày đăng: 21/10/2023

Hình ảnh Workshop Commercial Photography tại trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính HCM - UEF.

❤Cám ơn diễn giả MUMMIM Nhà Của MUM đã có những chia sẽ kinh nghiệm quý báu, những góc nhìn chân thật nhất trong công việc chụp ảnh sản phẩm Commercial Photography.

❤Cám ơn Sony - Alpha Vietnam cùng trường UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM đã tạo điều kiện, đồng hành và hỗ trợ để workshop diễn ra thành công tốt đẹp.