Control cable BLACK MAGIC/ZCAM/LANC

590,000₫
Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Hãng sản xuất: PortKeys
Loại: Cable
Mua ngay

Portkeys cable for Black magic/Z cam /Lan C control cable

Canon Control Cable

- Mini USB 5pin to Mini USB 10pin

Model:

- 5D MARK III、5D MARK II、6D、6D MARK II、80D

Function:

- REC、IRIS、ISO、SHUTTER、SHOOTING、AUTO FOCUS、REAL-TIME PREVIEW、MANUAL FOCUS

Canon Control Cable

- Micro USB 5pin to Mini USB 10pin

Model:

- 1DX、1DX MARK II、5DS、5DS R、5D MARK IV

Function:

REC、IRIS、ISO、SHUTTER、SHOOTING、AUTO FOCUS、REAL-TIME PREVIEW、MANUAL FOCUS

Canon Control Cable

- TYPE-C(USB-C) to Mini USB 10pin

Model:

- R5、R6、EOS R

Function:

- REC、IRIS、ISO、SHUTTER、SHOOTING、AUTO FOCUS、REAL-TIME PREVIEW、MANUAL FOCUS


SONY Control Cable

- TYPE-C(USB-C) to Mini USB 10pin

Model:

- A7C、ZVE10、A7M IV

Function:

- REC、IRIS、ISO、SHUTTER、ZOOM、SINGLE FOCUS

 

Panasonic control cable

- TYPE-C(USB-C) to Mini USB 10pin

Model:

- GH5II、GH5S、GH5、S1、S1H、S1R、S5、G9

Function:

- REC、AUTO FOCUS、FOCUS +/-、WB、COLOR TEMPERATURE、ISO、IRIS、SHUTTER、SHOOTING

- Models with Touch FOCUS and above functions: GH6, S1H, GH5II

- Models with Touch FOCUS, Control the native menu and above: BGH1, BS1H

SONY Control Cable

- Multi 15pin to Mini USB 10pin

Model:

- A9I、A7M II、A7R II、A7S II、A7M III、A7R III、A7S III、A7R IV、A7M IV、A6000、A6300、A6400、A6500、RX100、RX02、FX3

Function:

- REC、IRIS、ISO、SHUTTER、ZOOM、SINGLE FOCUS

Canon Control Cable:

- LANC 2.5mm Earphone (3 pin) to Mini USB 10pin

Model:

- C700 PL、C700 GSPL、C300 MARK II、C300 MARK II PL、C300 MARK III、C200、C200 B、C100、C100 MARK II

Function:

- REC、IRIS、FOCUS、DIGITAL ZOOM、DISPLAY、FUNCTION、JOYSTICK、PLAYBACK、MENU

 

SONY Control Cable:

- LANC 2.5mm Earphone (3 pin) to Mini USB 10pin

Model:

- FS5、FS7、FX6、FX9

Function:

- REC、IRIS、FOCUS、ZOOM、DIGITAL ZOOM、DISPLAY、FUNCTION、JOYSTICK、WHEEL、PLAYBACK、MENU

 

CAM Control Cable:

- LANC 2.5mm Earphone (3 pin) to Mini USB 10pin

Model:

- E2、E2 S6、E2 F6

Function:

- REC、IRIS、ISO、SHUTTER(ANGLE/SPEED)、ZOOM、TOUCH FOCUS、MANUAL、 AUTO MODE、SWITCHING、RESOLUTION、FRAME、MANUAL FRAME、PLAYBACK、COLOR TEMPERATURE、FN、F1/F2/F3、MENU、UP/DOWN BUTTON、OK BUTTON、MANUAL FOCUS、eND(Only available on E2 S6 and E2 F6)

 

Black Magic Control Cable:

- LANC 2.5mm Earphone (3 pin) to Mini USB 10pin

Model:

- BLACKMAGIC URSA MINI 4K、BLACKMAGIC URSA MINI 4.6K、BLACKMAGIC URSA MINI PRO 4.6K G2、BLACKMAGIC URSA BROADCAST、BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 2.7K、BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 4K、BLACKMAGIC MICRO STUDIO CAMERA 4K

Function:

- REC、IRIS、AUTO IRIS、AUTO FOCUS、MANUAL FOCUS

 

Xem thêm

Nội dung đang được cập nhật

Đăng ký để nhận bản tin